Rekabet Kurumu, Meta’ya Günlük Ceza Uygulamaya Başladı: Şirketin Borcu, 140 Milyon TL’yi Geçti!

Rekabet Kurumu, bundan birkaç yıl önce Meta’ya karşı başlattığı bir soruşturma kapsamında, şirkete 346 milyon 717 bin 193 TL idari para cezası kesmiş, bununla birlikte bazı yükümlülüklere hükmetmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rekabet Kurumu, şirkete yeni bir ceza daha kesti. Çünkü Meta, üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiyor.

Hatırlayan okurlarımız vardır; Meta, bundan birkaç yıl önce bir karar aldı ve WhatsApp ile Facebook arasında veri paylaşımı yapılacağını ilan etti. Üstelik Facebook kullanmadıkları hâlde WhatsApp kullananlar da verilerini Facebook ile paylaşmak zorunda kalacaklardı. İşte Rekabet Kurumu, bunun üzerine Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited ve WhatsApp LLC (hep birlikte META) ile Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.’ye soruşturma başlatmıştı.

Günlük 4,8 milyon TL ceza kesilmeye başladı!

Rekabet Kurumu tarafından bugün yapılan açıklamada, Meta’nın yükümlülükleri yerine getirmediği belirtildi. Hâl böyle olunca kurum, 12 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Meta grubuna günlük 4 milyon 796 bin 152 TL idari para cezası uygulamaya başladı. Bu ceza, bugün itibarıyla 144 milyon TL’ye ulaşmış durumda. Meta’nın adım atmaması hâlinde, bu borç katlanarak artmaya devam edecek.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama şöyle:

META Hakkında Yükümlülükleri Yerine Getirmemesine Dair Alınan Kurul Kararı Duyurusu

1. Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited ve WhatsApp LLC (hep birlikte META) ile Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. (MADOKA) hakkında yürütülen soruşturma sonucunda alınan 20.10.2022 tarihli ve 22-48-706-299 sayılı Kurul kararı kapsamında;  

a. Hakkında soruşturma yürütülen MADOKA’nın inceleme konusu faaliyetlerin sunumunda herhangi bir rolünün bulunmadığına, dolayısıyla dosya konusu soruşturma çerçevesinde değerlendirilen iddialar bakımından herhangi bir sorumluluğunun olamayacağına,

b. META’nın kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri, tüketici iletişim hizmetleri ve çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında hâkim durumda olduğuna,

c. META’nın temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine,

d. Bu nedenle META’ya 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik” in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca 2021 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin üzerinden takdiren, Meta Platforms, Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp LLC’ye müteselsilen 346.717.193,40 TL idari para cezası verilmesine

e. META’nın (c) bendinde belirtilen ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için;

a. Gerekli tedbirleri, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde Rekabet Kurumuna (Kurum) sunması,

b. Gerekli tedbirleri gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde yerine getirmesi,

c. İlk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren 5 (beş) yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kuruma rapor sunmasıyükümlülüklerini yerine getirmesine karar verilmiştir.

2. İlgili gerekçeli kararın META tarafından 09.09.2023 tarihinde tebellüğ edilmesi ile birlikte gerekli tedbirlerin Kuruma tevsik edilmesi için belirlenen 1 (bir) aylık sürenin 09.12.2023 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin süre uzatım talebi, Kurulun 05.10.2023 tarihli ve 23-47/902-M sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

3. META’nın süresi içerisinde Kurum kayıtlarına sunduğu ve 19.12.2023 tarihinde revize ederek Kurum kayıtlarına sunduğu uyum tedbirleri Kurulun 21.12.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş ve söz konusu önerilerin “Uyum Çözümü’nün Başlatılmasıyla Seçimin Teyit Edilmesi” başlıklı kısmında yer alan ifade ve açıklamaların;

– Kurulun 20.10.2022 tarihli ve 2248-706-299 sayılı kararının e) bendinin (a) alt bendinde hükme bağlanan;

– “Belirtilen ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için gerekli tedbirleri, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde Kuruma sunması”

şeklindeki yükümlülüğü karşılamakta yeterli olmadığına;

– Söz konusu yükümlülük kapsamında gerekli tedbirlerin Kuruma tevsik edilmesi için belirlenen 1 (bir) aylık sürenin 09.12.2023 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin süre uzatım talebi Kurulun 05.10.2023 tarih ve 2347/902-M sayılı kararı ile kabul edildiğinden, Kurulun 20.10.2022 tarihli ve 22‐48/706‐299 sayılı kararının (a) bendinde yer alan yükümlülük kapsamında META tarafından Nihai Uyum Çözümü’nün Kuruma sunulması için son tarihin 11.12.2023 olduğu dikkate alındığında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 17. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında 12.12.2023 tarihinden başlamak üzere Meta Platforms, Inc., Meta Platforms Ireland Limited ve WhatsApp LLC’den oluşan META ekonomik bütünlüğüne, Nihai Uyum Çözümü’nün Rekabet Kurumu kayıtlarına girmesine kadar her gün için 2022 yılı gayri safi gelirleri üzerinden 4.796.152,96 TL idari para cezası uygulanmasına

23-60/1162-417 sayı ile karar verilmiştir.

Açıklamaya buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x